Motto: ‘When you come to a fork in the road, take it!’

Met veelzijdigheid als leidraad is cultuur alles voor mij. Werkzaam in theater, design, interactieve media/ ICT, erfgoed, programma’s en projecten op stad en buurtniveau, onderwijs (liever bovenwijs), programma’s voor participatieprocessen >> Zie CV.

Atelier van de Toekomst/ Atelier der Verbeelding: verbeelding, betrokkenheid en deelname ( par-ti-ci-pa-tie) voor stad en land, opinievorming, toekomstverkenningen en -voorstellen.